Imisní monitoring 

csen

Umístění

Index kvality ovzduší k 16.6.2024 22:00

Prach - PM10
(24 h. pr.)
[ug/m3]
Oxid dusičitý - NO2
(1 h. pr.)
[ug/m3]
Òxid uholnatý - CO
(8 h. pr.)
[ug/m3]
Imise a meteo111
Doprava
Aktuální data neverifikovaná.
Časy jsou uvedeny ve světovém čase UTC. Středoevropský zimní čas je UTC +1, Středoevropský letní čas je UTC +2.

 Úvod

Stránky imisního monitoringu ovzduší slouží návštěvníkům stránek ke zjištění informací stavu imisí, meteorologické a dopravní situace v lokalitě Olomouc - Velkomoravská

Aktuální informace o kvalitě ovzduší v ČR